Gezocht naar “feest
Totaal 4 spreekwoorden gevonden.

Dat feest gaat niet door.

Die gebeurtenis zal niet plaats vinden.
Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.

Het leven kan mooi zijn, als je er zelf wat van maakt.
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel/in het voorhuis/in het schotelhuis. Als de kat van huis is, vieren de muizen feest.

Zonder toezicht doet iedereen wat hij wil.

  Van oudsher is de kat als huisdier gehouden om het knaagdierenbestand onder controle te houden.

  Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.
  Wenn die Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse.
  When the cat is away the mice will play.
  Cuando el gato no está, los ratones bailan.
  Quando il gatto non c’è i topi ballano.
  Als de kat fan hûs is, stekt de mûs de steert omheech.
Het feest is in het water gevallen.

Letterlijk: door regen mislukt. Figuurlijk: door een andere oorzaak mislukt.
 
Copyright © 2021 www.spreekwoord.nl