FOUT: Geen JavaScript

U heeft JavaScript nodig om gebruik te maken van deze website. Om JavaScript in te schakelen, volgt u de onderstaande instructries voor de webbrowser waarmee u werkt.

 • Internet Explorer 5, 6 en 7 NL
  Selecteer in de menubalk Extra > Internetopties. Selecteer het tabblad Beveiliging en klik op Aangepast niveau. Bijna onder aan de lijst vindt u de optie Actief uitvoeren van scripts. Deze optie moet worden ingeschakeld.
 • Internet Explorer 5, 6 en 7 EN
  Selecteer in de menubalk Tools > Internet Options. Selecteer het tabblad Security en klik op Custom level. Bijna onder aan de lijst vindt u de optie Active scripting. Deze optie moet worden ingeschakeld.
 • Mozilla Firefox 1.x en 2.x NL
  Selecteer in de menubalk Extra > Opties. Selecteer het tabblad Inhoud en activeer het vinkje voor JavaScript inschakelen.
 • Mozilla Firefox 1.x en 2.x EN
  Selecteer in de menubalk Tools > Options. Selecteer het tabblad Content en activeer het vinkje voor Enable JavaScript.
 • Safari
  Selecteer Preferences in de menubalk. Zorg dat onder Web Browser, Web Content het vinkje Enable scripting is ingeschakeld in het gedeelte Active Content.
 • Opera 9
  Druk op <F12> en activeer de optie JavaScript inschakelen (Enable JavaScript).
Copyright © 2023 www.spreekwoord.nl