KENNISTEST

Welk woord ontbreekt in het spreekwoord. (I)

Selecteer bij elk spreekwoord het ontbrekende woord.

1.We vertrokken voor dag en .....
A.zon
B.dauw
C.wind
D.weer
2.Paardrijden is haar lust en haar .....
A.leven
B.last
C.kunst
D.geluk
3.Aan deze hoge kosten moet paal en ..... worden gesteld.
A.kant
B.pool
C.regel
D.perk
4.Het schip verging met man en .....
A.muis
B.paard
C.hond
D.kat
5.Ze hebben hem bont en ..... geslagen.
A.groen
B.paars
C.blauw
D.geel
6.Het kind huilde tranen met .....
A.stralen
B.tuiten
C.krokodillen
D.zout
7.Na lang wikken en ..... besloten wij akkoord te gaan.
A.denken
B.zwikken
C.wegen
D.vegen
8.Je hebt die straf dubbel en ..... verdiend.
A.dik
B.dom
C.half
D.dwars
9.Hij liet er geen gras over .....
A.schijnen
B.lopen
C.groeien
D.verzanden
10.Zonder blikken of ..... ontkende hij alles.
A.blozen
B.blaren
C.blazen
D.beloven
11.Kort maar ..... vertelde ze haar bezwaren.
A.snel
B.langdradig
C.krachtig
D.oprecht
12.In weer en ..... trokken ze er op uit.
A.onweer
B.wind
C.regen
D.storm
Copyright © 2024 www.spreekwoord.nl